Sonicision


ا
ولین و تنها سیستم جراحی بدون سیم اولتراسوند در جهان
what image shows

- دارای سرعت بیشتر در Dissection بعلت طراحی تیپ Straight
- انسداد عروق تا قطر 5 میلیمتر
- دارای تنها یک دکمه دو حالته برای Ligation و Dissection برای تمرکز بیشتر جراح
- آزادی حرکت در اعمال جراحی
- هزینه اولیه کمتر (عدم نیاز به خرید ژنراتور)
- تنوع در سایز شفت : 13cm 26cm 39cm