نکات مهم در مورد الکترود برگشتی (پلیت) در دستگاههای الکتروسرجریwhat image shows

 
1- همواره پلیت را در نزدیکترین محل به عمل جراحی بچسبانید. (کمتر از
50 سانتیمتر از محل عمل)

2- پلیت را در محلهای عضلانی در بدن بچسبانید.

3- بهترین محل ها در بدن برای چسباندن پلیت عبارتند از:

- عضله قدامی بازوها

- عضلات قدامی و خلفی ران پاها

-عضلات خلفی ساق پاها.

4- هیچگاه پلیت را در مسیر سیگنال سینوسی قلب (دست راست به پای چپ) نچسبانید.

5- پلیت را در محل بدون مو بچسبانید. (درصورتیکه از پلیتهای Covidien استفاده مینمایید نیازی به تراشیدن مو نیست)

6- پلیت را بر روی مفاصل نچسبانید.

7- پلیت را بر روی نقاط محدب بدن نظیر قدام زانو نچسبانید.

8- پلیت را بر روی نقاطی از بدن که دارای پروتز میباشند نچسبانید.

9- پلیت را بر روی نقاطی که دارای اثر زخم (Scar ) میباشند نچسبانید.

10- هیچگاه بر روی پلیت را پرب و درپ نفرمایید. (درصورتیکه از پلیتهای Covidien استفاده میفرمایید بلامانع است)

11- همواره از سایز پلیت مناسب بیمار استفاده بفرمایید.

12- هیچگاه برای کوچک کردن اندازه و ابعاد پلیت ، آنرا برش ندهید.

13- هیچگاه پلیت را طوری نچسبانید که لبه های آن رو یکدیگر قرار گیرند (Overlap ).

14- هیچگاه پلیت را در محلی نچسبانید که تحت فشار باشد.

15- هیچگاه پلیت را به کمک چسب و یا باندها بر روی بدن محکم نفرمایید.

16- همواره با سوال از تولید کننده دستگاه از پلیت های متناسب با آن دستگاه الکتروسرجری استفاده بفرمایید.(از پلیت های متفرقه استفاده نفرمایید.)