چسب بافتی موضعی ایندرمیل، چسب مایع و استریلی می باشد که از ترکیب اکتیل و سیانواکریلیت ساخته شده است. این چسب برای بستن زخم های پوستی، شامل شکاف های لاپاروسکوپی و سوراخ های ناشی از زخم مناسب می باشد و در درمان زخم های عمیق پوستی علاوه بر بخیه از این چسب ها نیز استفاده می شود. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است که این چسب 5 تا 8 روز در محل زخم می ماند و تا زمانی که لایه نازک چسب، روی پوست بماند به عنوان مانعی برای نفوذ میکروب ها عمل می کند.