دیلاتان پلاس، گشاد کننده ی آنوس است که در دو حالت انجماد و حرارتی کارایی دارد، با 5 اندازه مختلف در دسترس می باشد و تنها باید با دستور پزشک استفاده شود. سه نوع مختلف بسته بندی از این محصول در داروخانه ها موجود می باشد(18/20 میلیمتری، 23/27 میلیمتری، 30 میلیمتری). سایزهای مختلف این امکان را برای بیمار فراهم می کند که بهترین سایزی از دیلاتان که متناسب با بیماری و آناتومی فرد است استفاده شود.