Embryo transfer

جهت قرار دادن جنین در فضای رحمی در بخش IVF مورد استفاده قرار می گیرد.

• دارای curve برای تسهیل ورود کاتتر .
• حباب آتروماتیکی که در ابتدای کاتتر قرار دارد باعث عبور راحت تر از دهانه سرویکس می شود.
• انعطاف پذیری و نرمی کاتتر آسیب درونی رحم را به حداقل می رساند.
• تکنولوژی Microvol باعث می شود محیط کشت کمتری برای انتقال جنین لازم باشد.
• دارای نشانگر 5 سانتی متری .