هندپیس جدید لیگاشور
BiZact جهت عمل تانسیلکتومی (Tonsillectomy )

BZ4212A
what image shows


-طراحی منحصر بفرد و مخصوص برای برداشتن تانسیل بدون خونریزی با حرارت کمتر از 60 درجه سانتی گراد
-انسداد عروق تا قطر 3 میلیمتر
-تحمّل فشار رگهای بسته شده تا 3 برابر فشار سیستولیک (360میلیمتر جیوه)
-دارای فک منحنی سازگار با شکل آناتومی تانسیل
-دارای شفت 12 سانتی متری برای کترل و دسترسی بهتر
-کاهش زمان عمل جراحی
-کاهش چشمگیر درد بعد از عمل بیمار